A Versenyjog

Sok vállalkozás próbál merészen megfogalmazott hírdetések útján új ügyfelekhez, és ezáltal magasabb árbevételhez jutni. A versenyjog az utóbbi időben enyhült keretszabályai ellenére is mindenképpen tekintettel kell lenni a hirdetési tevékenység során a jog adta lehetőségekre.

A versenyszabályok megsértése – akár a vonatkozó szabályok nem ismerése miatt- drága és hosszadalmas, a jogsértő magatartástól történő eltiltásra irányuló jogvitához vezethet. Emellett a versenytársak magas kártérítési követeléseitől is tartani lehet.

Tekintettel kell lenni arra, hogy a legkisebb addicionális utalás is meg nem engedetté és ezáltal bíróság előtt megtámadhatóvá tehet egy reklámot. A reklámtevékenységet ezért mindig alaposan át kell gondolni, és elő kell készíteni, annak érdekében, hogy egy költséges versenyjogi vita elkerülhető legyen.

A reklám mellett a versenytörvény előírásai azon magatartásokra is vonatkoznak, amelyek a versenytársakkal szembeni előny kialakítását célozzák.

Minden versenyjogi, a versenytörvény hatálya alá tartozó kérdéssel és jogvitával összefüggésben készséggel állunk rendelkezésére tanácsadással, illetve jogi képviselőként.

Előzetesen vizsgáljuk a reklámtevékenység megengedhetőségét, annak érdekében, hogy a későbbi, versenytársak által indított támadások és ezáltal a szükségtelen költségek elkerülhetőek legyenek. A versenytársak általi jogsértések esetén képviseljük az Önök érdekeit, mind nemperes, mind peres úton.

Versenyjogi szolgáltatásaink

  • Felszólítás abbahagyásra és bírósági fellépés a versenytársak ellen irányuló igények tekintetében
  • Konkurensek/ versenytársak felszólításainak kivédése
  • Versenyjogi jogsértések nyomon követése
  • Versenyjogi intézkedések jogszerűségének ellenőrzése
  • Marketingtervezés és – koncepció kialakításával összefüggő tanácsadás
Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.