Szakterületek

Digitális kereskedelem / E-commerce
A digitális kereskedelem mindennapi fontossága és a kereskedelemben elfoglalt szerepe a 2010-es évektől folyamatosan növekedik hazánkban, ugyanakkor kiszélesedett nem csak az áruforgalom és az abban résztvevő piaci kereskedők köre, hanem a szabályozás keretei is.
Tovább
Teljes körű pénzügyi tanácsadási szolgáltatás
Teljes körű pénzügyi tanácsadási szolgáltatás Pénzügyi tanácsadási szolgáltatásainkkal készséggel állunk rendelkezésükre.
Tovább
Adótanácsadás
Tovább
Fizetésképtelenségi eljárások
Irodánk jogi képviseletet és jogi tanácsadást vállal fizetésképtelenségi ügyekkel összefüggésben az egyes ügyletek megkötését, projektek lebonyolítását megelőzően az esetlegesen felmerülő kockázatok, esetleges felelősségi helyzetek elemzésétől kezdődően egészen a fizetésképtelen adós cégek felszámolásáig.
Tovább
Társasági jogi tanácsadás
Irodánk évtizedes szakmai háttérrel és széleskörű tapasztalattal rendelkezik a társaságok működésével kapcsolatos valamennyi területen. Nemzetközi kapcsolataink révén professzionális szintű jogi támogatást tudunk nyújtani nemzetközi konszernstruktúrák, anyavállalat-leányvállalat, holding, outsourcing vagy más helyi vagy nemzetközi üzleti modellben működő, mind külföldi, mind pedig belföldi társaságok részére.
Tovább
Az Ingatlanjog
Csoportunk a jogterülettel kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben átfogó tanácsadást nyújt. A gazdasági élet ezen területével kapcsolatos szakértelem gyakorlatorientált, hatékony tanácsadási szolgáltatást tesz számunkra lehetővé.
Tovább
Vámjog (EU)
Európai kooperációs partnereinkkel közösen jogi képviseletet és tanácsadást vállalunk európai, elsősorban német, osztrák és magyar vámjog ügyekkel összefüggésben az import-export üzlet megkötését megelőző vámjogi tanácsadástól kezdve a vámhatóságok vámkiszabó határozatai vagy egyéb intézkedései elleni jogorvoslati eljárásban történő képviselet ellátásáig.
Tovább
Munkajogi tanácsadás
Budapesti székhelyű irodánk 1995 óta képvisel munkavállalókat, munkáltatókat az egyéni és a kollektív munkajoggal összefüggő valamennyi területen. Ugyanilyen igénnyel állunk szíves rendelkezésükre nürnbergi fióktelepünkön is munkajogi tanácsadási szolgáltatásainkkal.
Tovább
Bank és pénzügyek
Jogászaink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi hitelintézeti és pénzpiaci szolgáltatások jogi szabályozása valamint a pénzpiac területén. Nemzetközi kapcsolataink révén mind külföldi, mind pedig belföldi hitelintézeteket képviselünk.
Tovább
A Versenyjog
Sok vállalkozás próbál merészen megfogalmazott hírdetések útján új ügyfelekhez, és ezáltal magasabb árbevételhez jutni. A versenyjog az utóbbi időben enyhült keretszabályai ellenére is mindenképpen tekintettel kell lenni a hirdetési tevékenység során a jog adta lehetőségekre.
Tovább
Versenyjog (EU)
A Katona és Társa Ügyvédi Társulás egy szorosan együttműködő, multinacionális csapatot alkot a német, a magyar, és az Európai Unió versenyjogának területén. Irodánk az Európai Unió versenyjogának, illetve a nemzeti (magyar, német) versenyjogok területén az ügyvédi szolgáltatások teljes körű spektrumát nyújtja.
Tovább
Követelésbehajtás - Katonalaw.com
Önnek követelése vagy akár végrehajtható jogcíme van egy magyar vállalkozással szemben. A Katona és Társa Ügyvédi Társulás készséggel áll rendelkezésére. A németországi (nürnbergi) fióktelepünk útján határokon átnyúlva, akár a helyszínen is rendelkezésére állunk.
Tovább
Tanácsadás közbeszerzési ügyekben
Közreműködünk közbeszerzési eljárások lefolytatásában. A közbeszerzési eljárások utólagos vizsgálata során a Közbeszerzési Döntőbizottásg előtt képviseljük ügyfeleink érdekeit.
Tovább
Védjegyjog, védjegyoltalom
A nyereséges sikerstratégiák egyrészről jól kidolgozott védjegy-imázst feltételeznek, amely a termékkel, a csomagolással, és a kínálat egyéb médiabeli reklámlehetőségeivel harmonizál. Másrészről pedig a jogfolytonosság is fontos feltétel, vagyis adva kell, hogy legyen a lehetősége az utánzatok elleni széles körű fellépésnek.
Tovább
Élelmiszerjog és a kapcsolódó jogterületek
Európai kooperációs partnereinkkel közösen jogi képviseletet és jogi tanácsadást vállalunk európai és magyar élelmiszeripari termék és előállítás engedélyezési ügyekkel, élelmiszerbiztonsági hivatali intézkedésekkel, piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi eljárásokkal és az élelmiszerforgalmazás, élelmiszerkereskedelem más kapcsolódó aspektusaivel összefüggésben.
Tovább
Kereskedelmi jog
Tovább
Összefonódás & vállalatfelvásárlás
Tovább
Társaságok alapítása
Tovább
Kartelljog - képviselet, tanácsadás
Az ügyfelek kívánsága alapján teljes körű tanácsadást nyújtunk a vállalatfelvásárlásokkal összefüggésben, az első titoktartási nyilatkozat megszövegezésétől a jogi átvilágításon keresztül a végső szerződéskötésig.
Tovább